Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları

Proje Hazırlama Dersinde

Öğrenciler:

 1. Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu kaynaklardan en verimli şekilde yararlanma yollarını fark edecektir.
 2. Proje hazırlamaya yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilecektir.
 3. Bireysel ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanacaktır.
 4. Entelektüel merakını ilerletecek ve geliştirebilecektir.
 5. Bilimsel düşünme, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir.
 6. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma; hoşgörülü olma, tarafsız gözle bakabilme, inceleme, sorgulama, tartışabilme ve değerlendirme özelliklerini geliştirebilecektir.
 7. Bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilecektir.
 8. Atatürk’ün bilime, sanata ve spora verdiği değeri fark edecek ve bu bakış açısından çıkarımlar yapabilecektir.
 9. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
 10. Olay ve olguları estetik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, özgün ürünler ortaya koyabilecektir.
 11. Yaşadığı sosyal ve doğal çevreye duyarlı olabilecektir.

BT ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Özel Amaçları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin;

 1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,
 2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,
 3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, araştırmalarını ve kullanmalarını,
 4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
 5. Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini,
 6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,
 7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerileri edinmelerini, sosyal ortamlardan
  faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,
 8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,
 9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade edebilmelerini,
 10. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçerek uygulayabilmelerini,
 11. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,
 12. Programlama dillerinden en az birini kullanabilmelerini,
 13. Ürün tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,
 14. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne
  ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini,
 15. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.

Bilgisayar Bilimi Dersi Karar Yazısı

Bilgisayar Bilimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 19.01.2018 tarih ve 23 sayılı karar ile kabul
edilen öğretim programı uygulanır. (Güncelleme 30.08.2022)

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması (2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak)” yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgisayar Bilimi Dersi Nedir?

Bilgisayar Bilimi Dersi 9. sınıflarda “Bilgisayar Bilimi Kur 1″ ve 10. sınıflarda ise “Bilgisayar Bilimi Kur 2” adıyla okutulmaktadır. Bilgisayar Bilimi dersinin içeriğini öğrenmek için dersin öğretim programı inceleyiniz.

Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programının Özel Amaçları Nelerdir?

Bu program öğrencilerin;

1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,

2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,

3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, bu servisleri araştırmalarını ve kullanmalarını,

4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,

5. Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmelerini,

6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,

7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerisi edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,

8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,

9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmelerini,

10. Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmalarını,

11. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmelerini ve uygulamalarını,

12. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,

13. Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanmalarını,

14. Robot programlama konusunda temel bilgilerle donanmalarını,

15. Mobil programlama konusunda deneyim kazanmalarını,

16. Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,

17. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerini,

18. İnternet ortamında kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini kavramalarını ve bilgi güvenliği sağlamaya yönelik önlemler almalarını,

19. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.