Tinkercad ile Uygulama 01

GÖREV 1: 

3v pil, 9v pil, LED ve lamba kullanarak iki farklı devre oluşturun. Test edin.


GÖREV 2:

5 tane LED ve Breadboard kullanarak LED’lerin yanmasını (ışık vermesini) sağlayan devreyi tasarlayın. Test edin.


GÖREV 3:

LED ve Arduino Uno kullanarak LED’in yanıp sönmesini kodlayın. Test edin.


GÖREV 4:

3 farklı renkte LED ve Arduino Uno kullanarak LED’lerin sırayla yanıp sönmesini kodlayın. Test edin.


GÖREV 5: Çakar Lamba yapın.

Mavi ve kırmızı renkte LED, direnç, breadboard ve Arduino Uno kullanın.

  • Mavi LED’in 3 defa 100 milisaniye aralıkla yanıp sönmesini,
  • Sonra kırmızı LED’in 3 defa 100 milisaniye aralıkla yanıp sönmesini kodlayın.
  • Test edin.

GÖREV 6: Trafik Lambası yapın.

Kırmızı, sarı, yeşil ışık veren LED, breadboard ve Arduino Uno kullanın.

  • Kırmızı yandıktan 7 saniye sonra sarı da yansın.
  • 2 saniye sonra kırımızı ve sarı sönüp yeşil yansın.
  • Yeşil 7 saniye yandıktan sonra 3 kez yanıp sönsün.
  • Ve tekrar sistem başa dönsün.

Kodlayın. Test edin.


GÖREV 7: Potansiyometre ile LED’in parlaklığını değiştirin.

LED, breadboard, potansiyometre ve Arduino Uno kullanın.

  • Potansiyometreyi sağa çevirince LED in parlaklığı artsı, sola çevirince azalsın.
  • Tasarlayın ve kodlayın.