Etkinlikler ile Python Programlama

python logo
Python Logosu

MAKER06 PYTHON DEFTERİ

>En Popüler Programlama Dillerinin Yıllara Göre Kullanımı (1965-2022) | Programlama dillerinin son 57 yıldaki popülaritesini gösteren grafik. Popülerlik, belirli bir dilde yeterliliğe sahip olan veya halihazırda o dili öğrenen/ustalaşan programcıların yüzdesi ile tanımlanır.

01 Python Programlama Dili Hakkında

02 Python Editörleri / Yorumlayıcıları | Google Colab, Python IDLE vs.| Python kodlarını nerede yazacağım?

Read more…

PY 08 (diziler, listeler)

Diziler birden fazla değeri taşıyan yapıya sahiptir. Dizi elemanlarının index (indis) i vardır. 0 ‘dan başlar: 0,1,2,3, …


Program 1: Programı aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde tamamlayın.

Dolaptakiler: 
['elma', 'peynir', 'zeytin', 'portakal', 'limon']
Meyveler:
elma portakal limon

Program 2: Programı aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde tamamlayın.

Cüzdanımdaki paralar: 
[200, 100, 50]
Cüzdanınızdaki toplam para:  350  TL

Program 3: Programı aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde tamamlayın.

['Marmara', 'Ege', 'İç Anadolu', 'Güneydoğu Anadolu', 'Doğu Anadolu', 'Karadeniz', 'Akdeniz']
Türkiye'nin  7  tane coğrafi bölgesi vardır.

PY06 (fonksiyonlar)

Fonksiyon tanımlama ve çağırma yani çalıştırma ile ilgili egzersizleri yapın.

Not: Programın çalışması için gerekli olan girintiler (bilinçli olarak) göz ardı edilmiştir.


Program 1: Ekrana çizim yapan bir fonksiyon tanımlanmış ve çalıştırılmıştır.


Program 2: İki farklı sayının toplamını hesaplayıp fonksiyon tanımlanmış ve çalıştırılmıştır.


Program 3: Üç farklı sayının toplamını hesaplayan fonksiyon tanımlanmış, değerler (parametreler) fonksiyon çağrılırken (çalıştırılırken) gönderilmiştir.


Program 4: Verilen isime “Merhaba …” ve “Nasılsın iyi misin ….” diye karşılık veren fonksiyon tanımlanmış, değerler (parametreler) fonksiyon çağrılırken (çalıştırılırken) gönderilmiştir.

PY 05 (if-else)

Klavyeden girilen 5 adet sayının NEGATİF mi POZİTİF mi olduğunu kontrol edip tepki vermektedir.

Programın eksiklerini tamamlayın.

Not: Programın çalışması için gerekli olan girintiler (bilinçli olarak) göz ardı edilmiştir.

PY 04 (değişkenler)

Programlama sırasında değerlerimizi taşıyan DEĞİŞKENLER kullanılır. a, b, x1, toplam, isim, ogrenciNotu birer değişken adıdır.

Örnekte a değişkenine 100 değeri atanmıştır. Sayısal değerler tırnak içinde yazılmaz. (1, 256, 100, 50, 3.14 gibi) String değerler “” tırnak içinde yazılmalıdır. (“Ege Bölgesi”, “Tolga”, “Python” gibi)

PY 03 (for döngüsü)

for döngüsü: Bir işlemi veya işlemleri tekrarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte; i döngü değişkeni, başlangıç değeri 0, bitiş değeri 4’tür. 4 dahil değildir. Yani döngüde i değişkeni sırayla 0, 1, 2, 3 değerlerini alır. 4 defa işlem/işlemler tekrar eder.

1 for i in range(4):
2   print("Coğrafya")

Program 1

Alttaki program 1-20 arası çift sayıları ekrana yazdırır.

1 #Çift sayılar 1-20 arası (20 dahil)
2 for a in range(2,22,2):
     print(a)

Program 2

For döngüsü ile string (metinsel) bilgilerin karakterlerinin yazdırılması yapılabilir.

1 isim = "PYTHON"
2 for a in isim:
     print(a)
----
P
Y
T
H
O
N

Program 3

PY 02 (Açıklama satırı)

(#) sembolü ile başlayan satırlar python yorumlayıcısı tarafından çalıştırılmaz. Programa özel açıklamaları buraya yazabilirsiniz. Yazdığnız kodların uygun bölümlerine açıklama yazınız.

(#) sembolü, devamında yazılan satırı açıklama haline getirir.

(”’) sembolü, (3 tane ‘) Satırları blok olarak açıklama haline getirir. Aşağıdaki örnekte 4 ve 9.satırda yazılan 3 ‘ sembolü aradaki satırları açıklama satırları haline getirdi. Bu satırlar çalıştırılmayacaktır.

1 #Bu program 3 farklı değerin ortalamasını hesaplar, yazar.
2 #Program XYZ tarafından yazılmıştır.
3 print("Merhaba")
4 '''
5 a=100
6 b=90
7 ort = (a+b)/2
8 print("Ortalama değeri:", ort)
9 '''

Yukarıdaki programda; sadece 3 nolu satır çalıştırılır.

Açıklama satırlarının sayısının çok olduğu durumlarda ya da kodların bir bölümünü DEVRE DIŞI BIRAKMAK için kullanın.

1 ve 2 nolu satırlar ile 5,6, 7 ve 8 nolu satırlar açıklama satırlarıdır (açıklama satırı haline getirilmiştir.)