Etkinlikler ile Python Programlama

python logo
Python Logosu

MAKER06 PYTHON DEFTERİ

>En Popüler Programlama Dillerinin Yıllara Göre Kullanımı (1965-2022) | Programlama dillerinin son 57 yıldaki popülaritesini gösteren grafik. Popülerlik, belirli bir dilde yeterliliğe sahip olan veya halihazırda o dili öğrenen/ustalaşan programcıların yüzdesi ile tanımlanır.

01 Python Programlama Dili Hakkında

02 Python Editörleri / Yorumlayıcıları | Google Colab, Python IDLE vs.| Python kodlarını nerede yazacağım?

Read more…

Python Test 02 Cevap anahtarı

1) Python, C, C++, R, Basic, Java, Javascript

2) print

3) ÖğrenciNotu

4) #

5) Değişken

6) Algoritma

7) ADI, SOYADI bilgi sayısal veridir.

8) a = input(“Okul Adı”)

9) Doğru

10) Doğru

11) Guido van Rossum

12) Yanlış

13) Yanlış

14) Doğru

15) Doğru

16) B

17) A

18) Program çalışır, klavyeden doğum yılını okur; ancak hata verir, durur.

19) İlk satırdan sonra şu komut satırı yazılmalıdır: dogumyili = int(dogumyili)

Python Quiz 01 Cevap anahtarı

1) print(“Hello World”)

2) print(5* “python”)

3) AAA sen kimsinkimsin

4) DENİZDENİZ buraya gel !!!!

5) # Bu bir açıklamadır

6) final-puani

7) Diğer üç yöntem de geçerlidir

8)  Diğer üç yöntem de geçerlidir

9) .py  

10) print(type(x))

11) def kareCiz():

12) Doğru

13) print  “Günaydın”[3])

14) upper()

15) *

16) ==

17) [“elma”, “muz”, “çilek”]

18) if a>b:

19) for a in “python”:

20) for a in range(5):

PY 04 (değişkenler)

Programlama sırasında değerlerimizi taşıyan DEĞİŞKENLER kullanılır. a, b, x1, toplam, isim, ogrenciNotu birer değişken adıdır.

Örnekte a değişkenine 100 değeri atanmıştır. Sayısal değerler tırnak içinde yazılmaz. (1, 256, 100, 50, 3.14 gibi) String değerler “” tırnak içinde yazılmalıdır. (“Ege Bölgesi”, “Tolga”, “Python” gibi)

PY 03 (for döngüsü)

for döngüsü: Bir işlemi veya işlemleri tekrarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte; i döngü değişkeni, başlangıç değeri 0, bitiş değeri 4’tür. 4 dahil değildir. Yani döngüde i değişkeni sırayla 0, 1, 2, 3 değerlerini alır. 4 defa işlem/işlemler tekrar eder.

1 for i in range(4):
2  print("Coğrafya")

Program 1

Alttaki program 1-20 arası çift sayıları ekrana yazdırır.

1 #Çift sayılar 1-20 arası (20 dahil)
2 for a in range(2,22,2):
   print(a)

Program 2

For döngüsü ile string (metinsel) bilgilerin karakterlerinin yazdırılması yapılabilir.

1 isim = "PYTHON"
2 for a in isim:
   print(a)
----
P
Y
T
H
O
N

Program 3

03 Python Kodlama Etkinlikleri


A

01 Silent Teacher (Temel Python) – Python Kodlama ile ilgili temel kuralları öğreten etkinlik.


B

01 Quiz – Python 1.Test

02 Quiz – Python 2.Test


C

Etkileşimli uygulamalardaki egzersiz tamamlayın, öğrendiklerinizi pekiştirin.

 • 01 py01 Python Programı (değişkenlerin kullanımı)
 • 02 py02 Python Programı (Açıklama/yorum satırı)
 • 03 py03 Python Programı (Yaş hesabı)
 • 04 py04a Python Programı (for döngüsü 1)
 • 05 py04b Python Programı (for döngüsü 2)
 • 06 py04c Python Programı (for döngüsü 3)
 • 07 py05 Python Programı (if/else)
 • 08 py06a Python Programı (fonksiyonlar 1)
 • 09 py06b Python Programı (fonksiyonlar 2)
 • 10 py06c Python Programı (fonksiyonlar 3)
 • 11 py06d Python Programı (fonksiyonlar 4)
 • 12 py07 Python Programı (Dosya işlemleri)
 • 13 py08a Python Programı (listeler, diziler 1)
 • 14 py08b Python Programı (listeler, diziler 2)
 • 15 py08c Python Programı (listeler, diziler 3)

D

Aşağıda Python programlarının satırları karışık olarak verilmiştir. Sıralayın. Yazıp çalıştırın, test edin.

01 SIRALA : Puan kontrolü. Öğrencinin girilen bir puanını kontrol edip, geçerli olup olmadığına karar veriyor. Geçerli bir puan 1 ile 100 arasında olmalıdır.

02 SIRALA : Şehrin adını yaz. Girilen ŞEHİR ADINI 23 defa ekrana yazıyor. Şehir adı “ANKARA” olarak girilmiştir.

03 SIRALA : Mini yarışma programı. 2 tane soruyu yarışmacıya sorup, verdiği cevapları kontrol eder. Önce Matematik işlemi sorusunu sormalıdır.


E

Aşağıda verilen programlama sorularını kodlayın.

01 : Puan Grafikli Yarışma


Python Çalışma Sorularını Çözün

03 PYTHON PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI

01 Test: Python 1.Test (puan değerlendirmeli)

01 Test: Python 1.Test (düz metin hali) | **Cevap anahtarı

02 Test: Python 2.Test (puan değerlendirmeli) | **Cevap anahtarı

UYGULAMA YAPIN. SORULARI KODLAYIN.

03 Programlama | Algoritması verilen programları python ile kodlayın.

04 Programlama | Kodlama sorularını (26 tane) programlayın.

01 Python Sunuları


PYTHON Örnekler 1 Rasgele anlamlı cümle oluşturmak (dizi uygulaması, random kütüphanesi kullanımı)

PYTHON Örnekler 2 Algoritma ve kodlama örnekleri

PYTHON Örnekler 3 Tüm konulara ait örnekler

PYTHON Örnekler 4 (python ile çizim komutları)

EK 1: Silent Teacher (Temel Python) – Python Temel Seviye Kodlama ile ilgili temel kuralları öğreten etkinlik.

EK 2: Etkileşimli Python Defteri – Google Colabrotary [Colab]

EK 3: Python ile Programlama – Google Dokümanı, özet.

EK 4: Online Sınav: Python 01

EK 5: Kodlama Soruları – Soruları çözün/programlayın.

EK 6: repl.it – Online python yorumlayıcı. Pratik. Hesap oluşturun, çalışmalarınız silinmesin.

EK 7: Programlama Etkinlikleri: 1.ETKİNLİK | 2.ETKİNLİK | 3.ETKİNLİK