Etkinlikler ile Python Programlama

python logo
Python Logosu

MAKER06 PYTHON DEFTERİ

>En Popüler Programlama Dillerinin Yıllara Göre Kullanımı (1965-2022) | Programlama dillerinin son 57 yıldaki popülaritesini gösteren grafik. Popülerlik, belirli bir dilde yeterliliğe sahip olan veya halihazırda o dili öğrenen/ustalaşan programcıların yüzdesi ile tanımlanır.

01 Python Programlama Dili Hakkında

02 Python Editörleri / Yorumlayıcıları | Google Colab, Python IDLE vs.| Python kodlarını nerede yazacağım?

Read more…

Python Test 02 Cevap anahtarı

1) Python, C, C++, R, Basic, Java, Javascript

2) print

3) ÖğrenciNotu

4) #

5) Değişken

6) Algoritma

7) ADI, SOYADI bilgi sayısal veridir.

8) a = input(“Okul Adı”)

9) Doğru

10) Doğru

11) Guido van Rossum

12) Yanlış

13) Yanlış

14) Doğru

15) Doğru

16) B

17) A

18) Program çalışır, klavyeden doğum yılını okur; ancak hata verir, durur.

19) İlk satırdan sonra şu komut satırı yazılmalıdır: dogumyili = int(dogumyili)

Python Quiz 01 Cevap anahtarı

1) print(“Hello World”)

2) print(5* “python”)

3) AAA sen kimsinkimsin

4) DENİZDENİZ buraya gel !!!!

5) # Bu bir açıklamadır

6) final-puani

7) Diğer üç yöntem de geçerlidir

8)  Diğer üç yöntem de geçerlidir

9) .py  

10) print(type(x))

11) def kareCiz():

12) Doğru

13) print  “Günaydın”[3])

14) upper()

15) *

16) ==

17) [“elma”, “muz”, “çilek”]

18) if a>b:

19) for a in “python”:

20) for a in range(5):

Python Sorular 001

Puan Grafikli Yarışma – 001

Yarışma soru ve cevaplarını dizi ile programa yükleyin. Her sorunun puan değerini random (1 ile 25 arası) olarak program belirlesin. Puan tablosunu fonksiyon ile yazdırın. Puanınız kadar emoji yazsın ekrana.

Ekran Çıktısı (Output)

25 Puanlık sorunuz geliyoooor!
2x2=?4
Puan: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 25 Cevabınız Doğru 

14 Puanlık sorunuz geliyoooor!
İtalya'nın başkenti?Roma
Puan: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 39 Cevabınız Doğru 

5 Puanlık sorunuz geliyoooor!
3x3=?6
Puan: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 34 Cevabınız Yanlış 

Ekran Çıktısı (Output)

4 Puanlık sorunuz geliyoooor!
2x2=?4
Puan: ⚽⚽⚽⚽ 4 Cevabınız Doğru 

23 Puanlık sorunuz geliyoooor!
İtalya'nın başkenti?Roma
Puan: ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 27 Cevabınız Doğru 

14 Puanlık sorunuz geliyoooor!
3x3=?9
Puan: ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 41 Cevabınız Doğru 

Python Kodları

#Puanlı yarışma
import random

tpuan = 0
s = ["2x2=?", "İtalya'nın başkenti?","3x3=?"]
c = ["4", "Roma", "9"]

for i in range(len(s)):
  p = random.randint(1,25)
  print(p, "Puanlık sorunuz geliyoooor!")
  kc = input(s[i])
  if kc==c[i]:
    tpuan = tpuan + p
    print(tpuan* "||", tpuan, "Cevap Doğru\n")
  else:
    tpuan = tpuan - p
    if tpuan<0:tp=0
    print(tpuan* "||", tpuan, "Cevap Yanlış\n")

Python Kodları – Puan tablosu fonksiyon ile

#Puanlı yarışma
import random

def puantablosu(x,cevap):
  print("Puan:",x* "⚽", x, "Cevabınız",cevap,"\n")
  
tpuan = 0
s = ["2x2=?", "İtalya'nın başkenti?","3x3=?"]
c = ["4", "Roma", "9"]
sorusay = len(s)

for i in range(sorusay):
  p = random.randint(1,25)
  print(p, "Puanlık sorunuz geliyoooor!")
  kc = input(s[i])
  if kc==c[i]:
    tpuan = tpuan + p
    puantablosu(tpuan, "Doğru")
  else:
    tpuan = tpuan - p
    if tpuan<0:tp=0
    puantablosu(tpuan, "Yanlış")

Fonksiyonun nasıl tanımlandığına, nasıl kullanıldığına/çağrıldığına ve parametrelere dikkat edin.

Programlama Sorularını Kodlayın. Python Kodlamanızı Geliştirin.


Kodlama bilginizi pekiştirmek için aşağıdaki programlama sorularını yazın, test edin, çalıştırın.

01 İki tamsayının sayının toplamını hesaplayıp yazan programı yazın. Sayıları kullanıcı klavyeden girsin.

a = int(input("1.Sayıyı girin:"))
b = int(input("2.Sayıyı girin:"))
toplam = a+b
print("Sayıların toplamı =", toplam)

02 İki ondalık sayının toplamını hesaplayıp yazan programı yazın.

a = float(input("1.Sayıyı girin:"))
b = float(input("2.Sayıyı girin:"))
toplam = a+b
print("Sayıların toplamı =", toplam)

03 Tek satırlık kod ile; aynı satırda 9 defa “Merhaba” yazdırın. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

print(9* "Merhaba, ")

04 Tek satırlık kod ile; alt alta 9 defa “Merhaba” yazdırın. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

print(9* "\nMerhaba ")

05 Dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayıp yazan programı yazın.

a = 20
b = 10
alan = a*b
cevre = 2*(a + b)
print("Dikdörtgenin alanı =", alan)
print("Dikdörtgenin alanı =", cevre)

06 Şifreyi bilince KAPIYI AÇAN PROGRAM yasın. (Şifreyi siz belirleyin.)

#1.çözüm: Sayısal veri ile şifre
sifre = int(input("Şifreyi girin: "))
if sifre == 4577:
  print("Şifre doğru!")
else:
  print("Şifre yanlış!")
#2.çözüm: Metinsel veri ile şifre
sifre = input("Şifreyi girin: ")
if sifre == "hamsi":
  print("Şifre doğru!")
else:
  print("Şifre yanlış!")

07 Ekrana 100 defa “Python Quizi” ifadesini yazdırın.

#1.çözüm: for döngüsü ile
for a in range(100):
  print("Python Quizi")
#2.çözüm
print(100* "\nPython Quizi")

08 Adınızı dökülen harfler şeklinde ekrana yazdırın. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

for a in "PYTHON":
  print(a)

09 – Şifreyi bilince “KAPI AÇILDI.” yazsın. Şifreyi bilemez ise “HIRSIZ VAR!” yazsın.

10 – İki kardeşin isimlerini ve yaşlarını okutun. Yaşları toplamını hesaplatın.  Adlarını ve yaşlarının toplamını yazdırın.

11 – 1920 ve 1923 yıllarını programa okutunca tepki veren programı yazın.

1920 yılını girince
“TBMM KURULDU. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN.”

1923 yılını girince
“CUMHURİYET KURULDU. YAŞASIN CUMHURİYET!” 

Yazsın.

12 – Üçgenin alanını hesaplayıp yazan programı yazın. Değerleri kullanıcı klavyeden girsin.

13 – Şifreyi bilince 10 defa “Tebrikler” yazsın. Şifreyi bilemez ise 3 defa “ALARM” yazsın.

14 Klavyeden bir isim okutun. Bu ismi harf sayısı kadar (defa) ekrana yazdırın. Örneğin “DENİZ” ismini 5 defa yazacak.

isim = input("İsminizi giriniz:")
harfsayisi = len(isim)    #İsmin kaç karakter olduğunu bulur.
for a in range(harfsayisi):
 print(isim)

15 – Dairenin alanı ve çevresini hesaplatıp yazdırın.

16 Verilen kelimenin ilk harfini ekrana yazdırın. Kelime “Python” olsun. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

kelime = "Python"
print(kelime[0])

17 Verilen kelimenin ilk harfi ile 1. ve 3. harflerini birleştirip şifre oluşturun. Bu şifreyi ekrana yazdırın. Kelime “Python” olsun. Şifre “Pyh” olacaktır. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

#Verilen kelimenin ilk harfini, 1. ve 3. harflerini birleştirip şifre oluşturun.
#Bu şifreyi ekrana yazdırın. Kelime “Python” olsun. Şifre “Pyh” olacaktır.
kelime = "Python"
sifre = kelime[0] + kelime[1] + kelime[3]
print("Şifre başarıyla oluşturuldu: ",sifre)

18 – Kimya dersi puan ortalaması verilen öğrencinin geçip/kaldığına karar veren programı yazın. Baraj puan 45 olsun.

19 Bir çocuğun yaşı girilecek. Eğer yaşı 6’dan küçükse “ANA SINIFI ÖĞRENCİSİ”, yaşı 6-13 arasında ise “İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ”, yaşı 13’den büyükse “LİSE VE ÜSTÜ” yazsın.

y = int(input("Çocuğun yaşını giriniz:"))
if y<6 :
  print("ANA SINIFI ÖĞRENCİSİ")
if y>6 and y<13 :
  print("İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ")
if y>13 :
  print("LİSE VE ÜSTÜ")

20 – Tek satırlık kod yazarak; kendinizi 5 cümle ile tanıtın. Cümleleri alt alta yazsın.

21 1 ile 20 arasındaki çift sayıları ekrana yazdırın.

for a in range(2,20,2):
  print(a)

22 – 0 ile 20 arasındaki tek sayıları ekrana yazdırın.

23 – 100’e kadar 5’er 5’er yazdırın.

24 Sisteme giriş için 2 farklı şifre vardır. Şifreler 456 ve 876 olsun. Doğru şifrede “KAPI AÇILDI”, yanlış şifrede “ALARM” yazan programı yazın.

sifre = int(input("Şifreyi girin."))
if sifre==456 or sifre==876:
  print("KAPI AÇILDI.")
else:
  print("ALARM")

25 “Bilgisayar Bilimi” kelimesinin harflerinden rastgele 8 tanesini kullanarak, şifre oluşturan programı yazın. Örneğin; Bgyilgar (Aynı harfleri seçme ihtimali de vardır.)

#25. çözüm
import random
sif = ""
k = "Bilgisayar Bilimi"
for a in range(8):
 x = random.randint(1,16)
 sif = sif + k[x]

print("Şifre Oluşturuldu.")
print("Şifreniz:",sif)

26 – Karenin kenar uzunluğu veriliyor. Alan ve çevresini hesaplayıp yazan programı yazın. Sayıları kullanıcı klavyeden girsin.

Kolay gelsin.

03 Python Kodlama Etkinlikleri


A

01 Silent Teacher (Temel Python) – Python Kodlama ile ilgili temel kuralları öğreten etkinlik.


B

01 Quiz – Python 1.Test

02 Quiz – Python 2.Test


C

Etkileşimli uygulamalardaki egzersiz tamamlayın, öğrendiklerinizi pekiştirin.

 • 01 py01 Python Programı (değişkenlerin kullanımı)
 • 02 py02 Python Programı (Açıklama/yorum satırı)
 • 03 py03 Python Programı (Yaş hesabı)
 • 04 py04a Python Programı (for döngüsü 1)
 • 05 py04b Python Programı (for döngüsü 2)
 • 06 py04c Python Programı (for döngüsü 3)
 • 07 py05 Python Programı (if/else)
 • 08 py06a Python Programı (fonksiyonlar 1)
 • 09 py06b Python Programı (fonksiyonlar 2)
 • 10 py06c Python Programı (fonksiyonlar 3)
 • 11 py06d Python Programı (fonksiyonlar 4)
 • 12 py07 Python Programı (Dosya işlemleri)
 • 13 py08a Python Programı (listeler, diziler 1)
 • 14 py08b Python Programı (listeler, diziler 2)
 • 15 py08c Python Programı (listeler, diziler 3)

D

Aşağıda Python programlarının satırları karışık olarak verilmiştir. Sıralayın. Yazıp çalıştırın, test edin.

01 SIRALA : Puan kontrolü. Öğrencinin girilen bir puanını kontrol edip, geçerli olup olmadığına karar veriyor. Geçerli bir puan 1 ile 100 arasında olmalıdır.

02 SIRALA : Şehrin adını yaz. Girilen ŞEHİR ADINI 23 defa ekrana yazıyor. Şehir adı “ANKARA” olarak girilmiştir.

03 SIRALA : Mini yarışma programı. 2 tane soruyu yarışmacıya sorup, verdiği cevapları kontrol eder. Önce Matematik işlemi sorusunu sormalıdır.


E

Aşağıda verilen programlama sorularını kodlayın.

01 : Puan Grafikli Yarışma


Python Çalışma Sorularını Çözün

03 PYTHON PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI

01 Test: Python 1.Test (puan değerlendirmeli)

01 Test: Python 1.Test (düz metin hali) | **Cevap anahtarı

02 Test: Python 2.Test (puan değerlendirmeli) | **Cevap anahtarı

UYGULAMA YAPIN. SORULARI KODLAYIN.

03 Programlama | Algoritması verilen programları python ile kodlayın.

04 Programlama | Kodlama sorularını (26 tane) programlayın.

01 Python Sunuları


PYTHON Örnekler 1 Rasgele anlamlı cümle oluşturmak (dizi uygulaması, random kütüphanesi kullanımı)

PYTHON Örnekler 2 Algoritma ve kodlama örnekleri

PYTHON Örnekler 3 Tüm konulara ait örnekler

PYTHON Örnekler 4 (python ile çizim komutları)

EK 1: Silent Teacher (Temel Python) – Python Temel Seviye Kodlama ile ilgili temel kuralları öğreten etkinlik.

EK 2: Etkileşimli Python Defteri – Google Colabrotary [Colab]

EK 3: Python ile Programlama – Google Dokümanı, özet.

EK 4: Online Sınav: Python 01

EK 5: Kodlama Soruları – Soruları çözün/programlayın.

EK 6: repl.it – Online python yorumlayıcı. Pratik. Hesap oluşturun, çalışmalarınız silinmesin.

EK 7: Programlama Etkinlikleri: 1.ETKİNLİK | 2.ETKİNLİK | 3.ETKİNLİK