Etkinlikler ile Python Programlama Dersleri

python logo
Python Logosu

01 Python Programlama Dili Hakkında

02 Python Editörleri / Yorumlayıcıları | Google Colab, Python IDLE vs.| Python kodlarını nerede yazacağım?

03 Ekrana Yazdırmak | print(), \n, *tekrarlı yazdırmak

04 Veri Türleri | ‘str’ (metinsel), ‘int’ (sayısal veri -tamsayı), ‘float’ (ondalıklı sayı), ‘list’ (liste)

05 Değişkenler ve Atama İşlemleri | Değişken, matematiksel işlem operatörleri, atama operatörü.

07 Karar Verme | Bilgisayar nasıl karar verir? Mantıksal operatörler. if, if-else, if-elif komutları.

06 Klavyeden Değer Girişi | input()


08 For Döngüsü | for

09 Fonksiyonlar

10 Diziler

11 Diziler 2 | Diziler

12 Diziler 3 | Diziler (Dizilerde İşlemler: append, sort, …)

13 Dosya İşlemleri

99 Python’da Çizim | turtle Kütüphanesi Kullanımı


Çalışma Soruları

Yazılı sınavlara hazırlık için örnek sorulara, çalışma sorularına ulaşın.

Etkinlikler

Python programlamayı geliştirmek için farklı tarzda hazırlanmış programlama/kodlama etkinliklerine ulaşın. Öğrendiklerinizi pekiştirin. Unutmayın, uygulamalı olmayan kodlama dersleri size bir şey kazandırmaz.