Bilgisayar Bilimi Kur 1 Dersinin Programı Nedir? Hangi Sınıfta Okutulur?

Soru-1: BTY Dersi hangi sınıflarda gösteriliyor?

Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liselerinde 9.sınıfta (ortak/zorunlu ders kategorisinde) 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren okutulmaktadır.


Bilgisayar Bilimi Kur 1 Dersinin İçeriği

Bilgisayar Bilimi Kur 1 dersi Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liselerinde 9.sınıfta (ortak/zorunlu ders kategorisinde) 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren okutulmaktadır. Dersin müfredatı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Etik, Güvenlik ve Toplum ile Problem Çözme ve Algoritmalar konuları; ikinci bölümde ise Python ile Programlama konuları yer almaktadır.

Bilgisayar Bilimi Kur1 ders kitabını indirin veya online kullanın.


1.BÖLÜM: ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM – PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR


1.KONU: ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM | Konu ile ilgili dokümanı PDF formatında indirebilirsiniz. Konu sunusuna ve sununun PDF dosyasına ulaşın.

2.KONU: PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR | Konu sunusuna ve sununun PDF dosyasına ulaşın.

🔘 Etkinlikleri yapın. | Etkinlik 01 ve Etkinlik 02 ile algoritma bilginizi pekiştirin. Etkinliklerde algoritmaların işlem adımları karışık olarak verilmiştir. İşlem adımlarını sürükle-bırak yöntemi ile sıralayın. Sıralamanın doğruluğunu kontrol ettirin.

MEB’nın Bilgisayar Bilimi Kur 1 Online Ders Kitabının 1.bölümüne ulaşmak için tıklayın.

2.BÖLÜM: PYTHON İLE PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ


python logo
Python Logosu

Python, öğrenmesi kolay, tamamen özgür ve ücretsiz bir programlama dilidir.

MEB’nın Bilgisayar Bilimi Kur 1 Online Ders Kitabının 2.bölümüne ulaşmak için tıklayın.

PYTHON ÇALIŞMA SORULARI / YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ

▶️ Python programlama ile ilgili yazılıya hazırlık soruları, örnek soruları buradan inceleyiniz.

PYTHON ÖRNEKLERİ

🔘 PYTHON Örnekler 1 Rasgele anlamlı cümle oluşturmak (dizi uygulaması, random kütüphanesi kullanımı)

🔘 PYTHON Örnekler 2 Algoritma ve kodlama örnekleri

🔘 PYTHON Örnekler 3 Tüm konulara ait örnekler

🔘 PYTHON Örnekler 4 (python ile çizim komutları)

EKLER

EK 1: Etkileşimli Uygulamalar – Python pekiştirme egzersizleri.

EK 2: Etkileşimli Python Defteri – Google Colabrotary [Colab]

EK 3: Python ile Programlama – Google Dokümanı, özet.

EK 4: Online Sınav: Python 01

EK 5: Kodlama Soruları – Soruları çözün/programlayın.

EK 6: repl.it – Online python yorumlayıcı. Pratik. Hesap oluşturun, çalışmalarınız silinmesin.

EK 7: Programlama Etkinlikleri: 1.ETKİNLİK | 2.ETKİNLİK | 3.ETKİNLİK

02

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Ders Kitabı

MEB, Bilgisayar Bilimi Kur 1 ders kitabı
MEB, Bilgisayar Bilimi Kur 1 ders kitabı

▶️ Bilgisayar Bilimi Kur 1 ders kitabı, MEB tarafında hazırlanıp PDF formatında EBA web sitesinin etkileşimli kitaplar bölümünde yayımlandı.

🔘 Bilgisayar Bilimi Kur 1 (Ders Kitabı-1.Bölüm) Online

🔘 Bilgisayar Bilimi Kur 1 (Ders Kitabı-2.Bölüm) Online

🔘 Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabını (TÜM KİTAP) bu adresten indirebilirsiniz. (Sayfada “Seçmeli” sekmesini tıklayınız.)

🔘 Bilgisayar Bilimi Dersi Hedefleri

04

Online Etkinlikler & Python Etkinlikleri


▶️ Etkileşimli Uygulamalar Sayfası – Python kodlama tecrübenizi egzersizler ile pekiştirin.

PY03 (for döngüsü) | PY04 (değişkenler) | PY05 (if-else) | PY06 (fonksiyonlar) | PY07 (dosya işlemleri) | PY08 (listeler, diziler) | PY09 () | PY10 ()


▶️ MEB’in etkileşimli ders kitabında bulunan etkinliklere verilen bağlantılar aşağıda listelenmiştir.

 1. Etik, Güvenlik ve Toplum – Alan Adı Uzantıları-1
 2. Etik, Güvenlik ve Toplum – Alan Adı Uzantıları-2
 3. Etik, Güvenlik ve Toplum – Siber Zorbalık
 4. Etik, Güvenlik ve Toplum – Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler
 5. Etik, Güvenlik ve Toplum – Güçlü Parola Oluşturma
 6. Etik, Güvenlik ve Toplum – Zararlı Yazılımlar-1
 7. Etik, Güvenlik ve Toplum – Zararlı Yazılımlar-2 (6 soruluk test)
 8. Problem Çözme ve Algoritmalar – Problem Çözme Süreci (Nehir Oyunu-1)
 9. Problem Çözme ve Algoritmalar – Problem Çözme Süreci (Nehir Oyunu-2)
 10. Problem Çözme ve Algoritmalar – Veri Türleri
 11. Problem Çözme ve Algoritmalar – Sabit ve Değişkenler-1
 12. Problem Çözme ve Algoritmalar – Sabit ve Değişkenler-2
 13. Problem Çözme ve Algoritmalar – Değişkenler ve İşlem Sonuçları
 14. Problem Çözme ve Algoritmalar – Akış Şeması Sembolleri
 15. Problem Çözme ve Algoritmalar – Göstergeler-1 (Eğer)
 16. Problem Çözme ve Algoritmalar – Göstergeler-2 (Döngü)
 17. Problem Çözme ve Algoritmalar – Düşünelim/Deneyelim

▶️ LearningApps.org Uygulamaları

 1. Temel Bilişim Bilgisi – Kapasite Birimleri (Eşleştirme)