PY 08 (diziler, listeler)

Diziler birden fazla değeri taşıyan yapıya sahiptir. Dizi elemanlarının index (indis) i vardır. 0 ‘dan başlar: 0,1,2,3, …

Program 1

Dolaptakiler: 
['elma', 'peynir', 'zeytin', 'portakal', 'limon']
Meyveler:
elma portakal limon

Program 2

Cüzdanımdaki paralar: 
[200, 100, 50]
Cüzdanınızdaki toplam para:  350  TL

Program 3

['Marmara', 'Ege', 'İç Anadolu', 'Güneydoğu Anadolu', 'Doğu Anadolu', 'Karadeniz', 'Akdeniz']
Türkiye'nin  7  tane coğrafi bölgesi vardır.

PY06 (fonksiyonlar)

Fonksiyon tanımlama ve çağırma yani çalıştırma ile ilgili egzersizleri yapın.

Not: Programın çalışması için gerekli olan girintiler (bilinçli olarak) göz ardı edilmiştir.

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

PY 04 (değişkenler)

Programlama sırasında değerlerimizi taşıyan DEĞİŞKENLER kullanılır. a, b, x1, toplam, isim, ogrenciNotu birer değişken adıdır.

Örnekte a değişkenine 100 değeri atanmıştır. Sayısal değerler tırnak içinde yazılmaz. (1, 256, 100, 50, 3.14 gibi) String değerler “” tırnak içinde yazılmalıdır. (“Ege Bölgesi”, “Tolga”, “Python” gibi)

PY 03 (for döngüsü)

for döngüsü: Bir işlemi veya işlemleri tekrarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte; i döngü değişkeni, başlangıç değeri 0, bitiş değeri 4’tür. 4 dahil değildir. Yani döngüde i değişkeni sırayla 0, 1, 2, 3 değerlerini alır. 4 defa işlem/işlemler tekrar eder.

1 for i in range(4):
2   print("Coğrafya")

Program 1

Alttaki program 1-20 arası çift sayıları ekrana yazdırır.

1 #Çift sayılar 1-20 arası (20 dahil)
2 for a in range(2,22,2):
     print(a)

Program 2

For döngüsü ile string (metinsel) bilgilerin karakterlerinin yazdırılması yapılabilir.

1 isim = "PYTHON"
2 for a in isim:
     print(a)
----
P
Y
T
H
O
N

Program 3

PY 02 (Açıklama satırı)

(#) sembolü ile başlayan satırlar python yorumlayıcısı tarafından çalıştırılmaz. Programa özel açıklamaları buraya yazabilirsiniz. Yazdığnız kodların uygun bölümlerine açıklama yazınız.

(#) sembolü, devamında yazılan satırı açıklama haline getirir.

(”’) sembolü, (3 tane ‘) Satırları blok olarak açıklama haline getirir. Aşağıdaki örnekte 4 ve 9.satırda yazılan 3 ‘ sembolü aradaki satırları açıklama satırları haline getirdi. Bu satırlar çalıştırılmayacaktır.

1 #Bu program 3 farklı değerin ortalamasını hesaplar, yazar.
2 #Program XYZ tarafından yazılmıştır.
3 print("Merhaba")
4 '''
5 a=100
6 b=90
7 ort = (a+b)/2
8 print("Ortalama değeri:", ort)
9 '''

Yukarıdaki programda; sadece 3 nolu satır çalıştırılır.

Açıklama satırlarının sayısının çok olduğu durumlarda ya da kodların bir bölümünü DEVRE DIŞI BIRAKMAK için kullanın.

1 ve 2 nolu satırlar ile 5,6, 7 ve 8 nolu satırlar açıklama satırlarıdır (açıklama satırı haline getirilmiştir.)