PYTHON DERSLERİ

# PYTHON Örnekler 1 Rasgele anlamlı cümle oluşturmak (dizi uygulaması, random kütüphanesi kullanımı)
# PYTHON Örnekler 2 Algoritma ve kodlama örnekleri
# PYTHON Örnekler 3 Tüm konulara ait örnekler
# PYTHON Örnekler 4 (python ile çizim komutları)

EK 1: Etkileşimli Uygulamalar – Python pekiştirme egzersizleri.
EK 2: Etkileşimli Python Defteri – Google Colabrotary [Colab]
EK 3: Python ile Programlama – Google Dokümanı, özet.
EK 4: Online Sınav: Python 01
EK 5: Kodlama Soruları – Soruları çözün/programlayın.
EK 6: repl.it – Online python yorumlayıcı. Pratik. Hesap oluşturun, çalışmalarınız silinmesin.
EK 7: Programlama Etkinlikleri: 1.ETKİNLİK | 2.ETKİNLİK | 3.ETKİNLİK

PY 08 (diziler, listeler)

Diziler birden fazla değeri taşıyan yapıya sahiptir. Dizi elemanlarının index (indis) i vardır. 0 ‘dan başlar: 0,1,2,3, …


Program 1: Programı aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde tamamlayın.

Dolaptakiler: 
['elma', 'peynir', 'zeytin', 'portakal', 'limon']
Meyveler:
elma portakal limon

Program 2: Programı aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde tamamlayın.

Cüzdanımdaki paralar: 
[200, 100, 50]
Cüzdanınızdaki toplam para:  350  TL

Program 3: Programı aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde tamamlayın.

['Marmara', 'Ege', 'İç Anadolu', 'Güneydoğu Anadolu', 'Doğu Anadolu', 'Karadeniz', 'Akdeniz']
Türkiye'nin  7  tane coğrafi bölgesi vardır.

PY06 (fonksiyonlar)

Fonksiyon tanımlama ve çağırma yani çalıştırma ile ilgili egzersizleri yapın.

Not: Programın çalışması için gerekli olan girintiler (bilinçli olarak) göz ardı edilmiştir.


Program 1: Ekrana çizim yapan bir fonksiyon tanımlanmış ve çalıştırılmıştır.


Program 2: İki farklı sayının toplamını hesaplayıp fonksiyon tanımlanmış ve çalıştırılmıştır.


Program 3: Üç farklı sayının toplamını hesaplayan fonksiyon tanımlanmış, değerler (parametreler) fonksiyon çağrılırken (çalıştırılırken) gönderilmiştir.


Program 4: Verilen isime “Merhaba …” ve “Nasılsın iyi misin ….” diye karşılık veren fonksiyon tanımlanmış, değerler (parametreler) fonksiyon çağrılırken (çalıştırılırken) gönderilmiştir.

PY 05 (if-else)

Klavyeden girilen 5 adet sayının NEGATİF mi POZİTİF mi olduğunu kontrol edip tepki vermektedir.

Programın eksiklerini tamamlayın.

Not: Programın çalışması için gerekli olan girintiler (bilinçli olarak) göz ardı edilmiştir.

PY 04 (değişkenler)

Programlama sırasında değerlerimizi taşıyan DEĞİŞKENLER kullanılır. a, b, x1, toplam, isim, ogrenciNotu birer değişken adıdır.

Örnekte a değişkenine 100 değeri atanmıştır. Sayısal değerler tırnak içinde yazılmaz. (1, 256, 100, 50, 3.14 gibi) String değerler “” tırnak içinde yazılmalıdır. (“Ege Bölgesi”, “Tolga”, “Python” gibi)

PY 03 (for döngüsü)

for döngüsü: Bir işlemi veya işlemleri tekrarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte; i döngü değişkeni, başlangıç değeri 0, bitiş değeri 4’tür. 4 dahil değildir. Yani döngüde i değişkeni sırayla 0, 1, 2, 3 değerlerini alır. 4 defa işlem/işlemler tekrar eder.

1 for i in range(4):
2   print("Coğrafya")

Program 1

Alttaki program 1-20 arası çift sayıları ekrana yazdırır.

1 #Çift sayılar 1-20 arası (20 dahil)
2 for a in range(2,22,2):
     print(a)

Program 2

For döngüsü ile string (metinsel) bilgilerin karakterlerinin yazdırılması yapılabilir.

1 isim = "PYTHON"
2 for a in isim:
     print(a)
----
P
Y
T
H
O
N

Program 3