Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları

Proje Hazırlama Dersinde

Öğrenciler:

  1. Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu kaynaklardan en verimli şekilde yararlanma yollarını fark edecektir.
  2. Proje hazırlamaya yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilecektir.
  3. Bireysel ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanacaktır.
  4. Entelektüel merakını ilerletecek ve geliştirebilecektir.
  5. Bilimsel düşünme, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir.
  6. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma; hoşgörülü olma, tarafsız gözle bakabilme, inceleme, sorgulama, tartışabilme ve değerlendirme özelliklerini geliştirebilecektir.
  7. Bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilecektir.
  8. Atatürk’ün bilime, sanata ve spora verdiği değeri fark edecek ve bu bakış açısından çıkarımlar yapabilecektir.
  9. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
  10. Olay ve olguları estetik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, özgün ürünler ortaya koyabilecektir.
  11. Yaşadığı sosyal ve doğal çevreye duyarlı olabilecektir.