Python Test 02 Cevap anahtarı

1) Python, C, C++, R, Basic, Java, Javascript

2) print

3) ÖğrenciNotu

4) #

5) Değişken

6) Algoritma

7) ADI, SOYADI bilgi sayısal veridir.

8) a = input(“Okul Adı”)

9) Doğru

10) Doğru

11) Guido van Rossum

12) Yanlış

13) Yanlış

14) Doğru

15) Doğru

16) B

17) A

18) Program çalışır, klavyeden doğum yılını okur; ancak hata verir, durur.

19) İlk satırdan sonra şu komut satırı yazılmalıdır: dogumyili = int(dogumyili)