PY 05 (if-else)

Klavyeden girilen 5 adet sayının NEGATİF mi POZİTİF mi olduğunu kontrol edip tepki vermektedir.

Programın eksiklerini tamamlayın.

Not: Programın çalışması için gerekli olan girintiler (bilinçli olarak) göz ardı edilmiştir.