PY06 (fonksiyonlar)

Fonksiyon tanımlama ve çağırma yani çalıştırma ile ilgili egzersizleri yapın.

Not: Programın çalışması için gerekli olan girintiler (bilinçli olarak) göz ardı edilmiştir.


Program 1: Ekrana çizim yapan bir fonksiyon tanımlanmış ve çalıştırılmıştır.


Program 2: İki farklı sayının toplamını hesaplayıp fonksiyon tanımlanmış ve çalıştırılmıştır.


Program 3: Üç farklı sayının toplamını hesaplayan fonksiyon tanımlanmış, değerler (parametreler) fonksiyon çağrılırken (çalıştırılırken) gönderilmiştir.


Program 4: Verilen isime “Merhaba …” ve “Nasılsın iyi misin ….” diye karşılık veren fonksiyon tanımlanmış, değerler (parametreler) fonksiyon çağrılırken (çalıştırılırken) gönderilmiştir.