Proje Hazırlama Dersi Çalışma Soruları

Proje hazırlama dersi çalışma sorularını inceleyin. Doğru / yanlış, boşluk doldurma, klasik türde sorular bulunmaktadır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz.

 • (     ) “Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir.” bilgisi, gündelik bilgi örneğidir.
 • (     ) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler birbirinden bağımsızdır.
 • (     ) Hayatımızdaki birçok teknolojik gelişme, araştırmalar sonucu elde edilmiştir.
 • (     ) Proje hazırlamak, öğrencinin merak duygusunu giderir.
 • (     ) Bilimsel bilgiye araştırma ve inceleme yapılmadan ulaşılamaz.
 • (     ) İnsanın günlük hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik araç gereç yapımı ile ilgili bilgiye bilimsel bilgi denir.
 • (     ) Gemi yapma bilgisi teknik bilgidir.
 • (     ) “Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi iken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak TeknoGirişim desteği alan ve 2013’te Fırat Teknokent bünyesinde Onpeta adlı bir yazılım şirketi kuran Mustafa Onur Aydın, yürüme engelliler için sesle ve kafa hareketleriyle kontrol edilebilen akülü ve tekerlekli bir sandalye geliştirdi.” paragrafında anlatılan bilgi türü gündelik bilgidir.
 • (     ) Dini bilgi; insanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısındaki duygulanımlarını, heyecanlarını değişik biçimlerde ifade etmesiyle ortaya çıkan bilgidir.
 • (     ) Sanat bilgisi; insan, hayat, yaratılış ve dünya hakkındaki tüm sorulara yanıt vermeye çalışan ve inanma esasına dayalı bir bilgidir.
 • (     ) Gündelik bilgi bilimsel çalışmalarla bilimsel bilgiye dönüşebilir.
 • (     ) Bugün doğru olan bir bilgi, gelecekte değişebilir.

Aşağıdaki cümle ve paragrafların hangi bilgi türüne ait olduğunu belirleyin.

 • Su, normal şartlarda 100 °C’ de kaynar.
 • “Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir.”
 • “Düşünüyorum o hâlde varım.”
 • “Eski çağlarda el becerisini ve kişisel yeteneğe dayanan bilgi türü olarak ortaya çıktı. Bir ağaç kovuğunu ev haline getirme, ok ya da yay yapabilme gibi.”
 • “KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ: Dünyanın en büyük Kumdan Heykel Festivali’yle Belçika sahili, devasa süper kahramanlar, çizgi film karakterleri ve Sindirella’nın kalesine ev sahipliği yapıyor. 32 sanatçıdan oluşan ekip 5 hafta boyunca 2 bin ton kum kullanarak 150 devasa heykel oluşturdu. Belçika sahili, kumdan yapılmış dev bir sanat galerisine dönüştü. Dünyanın en büyük Kumdan Heykel Festivali’nde, çizgi karakterlerin devasa heykelleri Ostend sahilinde sergileniyor.”

Klasik Sorular

 1. Bilgi türlerinden gündelik bilgiyi tanımlayınız.
 2. Bilgi türlerinden bilimsel bilgiyi tanımlayınız.
 3. Bilgi türlerinden sanat bilgisini (sanatsal bilgi) tanımlayınız.
 4. Bilgi türlerinden teknik bilgiyi tanımlayınız.
 5. Bilgi türlerinden dini bilgiyi tanımlayınız.
 6. Bilgi türlerinden felsefi bilgiyi tanımlayınız.
 7. Bilgi türlerine üçer örnek veriniz.
 8. Denence nedir? Tanımlayınız.
 9. Fen bilimlerine ait bir denence yazınız.
 10. Sosyal bilimlere ait bir denence yazınız.
 11. Araştırma sorusu nedir?
 12. Sosyal bilimlere ait bir araştırma sorusu yazınız.
 13. Tahmin nedir? Tanımlayınız.
 14. Denence ile tahmin ilişkisini açıklayınız.
 15. Güncel bir konu ya da problem yazınız. Bu probleme çözüm önerisi yazınız.
 16. Araştırmada kullanılan yöntem ve tekniklerin isimlerini yazınız. (10 tane) (deney, kontrollü deney, vs)
 17. Araştırmada kullanılan yöntem ve tekniklerin her birini ayrı ayrı tanımlayınız. (10 tane) (Deney, kontrollü deney, anket, görüşme, istatistik, alan araştırmaları, örneklem, monografi, derleme, …)