HTML ile Web Programlama Soruları-3

Soruların cevapları sayfanın en altındadır.

 1. Bir web sayfası yaparken, web sayfamızda nelerin olacağını _____________ , bunların şekillerinin nasıl olacağını _________ ile belirleriz. (HTML, CSS)

2. HTML’de metin içerisinde, başlık şeklinde büyük yazı eklerken, ______________ komutunu kullanabiliriz.

3. CSS kodlarını ___________ komutunun içerisine yazarız.

A) h1 B) div   C) style     D) title

4. Alt satıra geçmek için  ________  HTML kodunu kullanırız.

5. Sayfa başlığını __________  komutu ile değiştirebiliriz.

6. Hangisi web sayfasında en büyük görünür?

A) h1  B) h2    C) h3     D) h4

7. Web sayfasından bir şeye tıklayınca, başka bir yere yönlendirmek için hangi komut ile link eklenebilir?

A) div B) img  C) h2     D) a

8. <body style="background-color:red;"> </body>   bu kod ne yapar?

 • A)Yazı rengini kırmızı yapar.
 • B)Başlık rengini kırmızı yapar.
 • C)Yazı arka planını kırmızı yapar.
 • D)Sayfa arka planını kırmızı yapar.

9. Sayfamıza resim eklemek için ____________ komutunu kullanabiliriz. (div, style, img, iframe, p, h1, a, title)

10. Web sayfasına eklediğiniz bir resmin boyutunu hangi özellik ile değiştirebilirsiniz?

A)id=“200”      B) width=”200” C) style=”200” D) a=”200”

11. <p>   </p> komutu ____________ eklemek için kullanılır. (resim, başlık, yazı/paragraf, video)

12. HTML elementlerini, sayfada ortalı görüntülemek için ____________ komutunun içerisine yazarız.

13. <p style=" xxx font-size: 10px;"> Evrensel </p> yazı renginin kırmızı olması için xxx yerine ne gelmelidir?

 • A)color: red;
 • B)background-color: red;
 • C)color: blue;
 • D)background-color: blue;

14. <body>   …   </body> elementi ne işe yarar?

 • A)body içine sayfadaki html kodları yazılır.
 • B)body ile bölümler oluşturulur.
 • C)body sayesinde javascript kodu yazılır.
 • D)body sayesinde video eklenebilir.

15. web sayfalarının uzantısı (adlarının sonunda, noktadan sonraki kısım) _____________  şeklindedir. (.doc .html .txt .jpg)

16. <a href="ulkeler.html"> <img src="bayrak.jpg"> </a>   kodu ile ___________________ eklenebilir. (resimli link, başlık, videolu link, kayan yazı)

17. <marquee> elementi (komutu) ile _________________________  yapabiliriz.

CEVAPLAR: 1-HTML, CSS 2-h1 3-style 4-<br> 5-<title> 6-h1 7-<a> 8-Yazı arka planını kırmızı yapar. 9-img 10-width=”200” 11-yazı/paragraf 12-center 13-color: red; 14-body içine sayfadaki html kodları yazılır. 15- .html 16-resimli link 17-kayan yazı/resim