Python Programlama | Quiz 01

Python programlama çalışma soruları. Yazılı soruları örnekleri. Yazdırma, değişken kullanımı, if, for döngüsü komutlarını içerir.

1.Python dilinde ekrana “Hello World” yazdıran kod satırı hangisidir?

A) print("Hello World")
B) p("Hello World")
C) echo "Hello World"
D) echo("Hello World");

2.Python dilinde ekrana aynı satırda, 5 defa “python” yazdıran kod satırı hangisidir?

A) print(5* "python")
B) print(5* "python\n")
C) print(5:python)
D) print("python"*5)

3.Python’da  print(3* “A”, “sen”, 2* “kimsin”) kod satırı ekrana ne yazar?

A) AAA sen kimsinkimsin
B) AAA kimsinkimsin sen
C) A sen kimsin A sen kimsin
D) A sen kimsin

4.Python’da  print(2* a, “buraya gel”, 4* “!”) kod satırı ekrana ne yazar? a=’DENİZ’ dir.

A) DENİZDENİZ buraya gel !!!!
B) DENİZ buraya gel!
C) a buraya gel !!!!
D) 2*a buraya gel 4*!

5.Python’da AÇIKLAMA satırı nasıl eklenir?

A) # Bu bir açıklamadır
B) /* Bu bir açıklamadır */
C) // Bu bir açıklamadır
D) { Bu bir açıklamadır }

6.Hangisi GEÇERSİZ bir değişken adıdır?

A) _toplam
B) Toplam
C) Puan_toplami
D) final-puani

7.Python’da sayısal (tamsayı) bir değer nasıl tanımlanabilir?

A) x = 5
B) x = int(5)
C) x = int(‘5’)
D) Üç yöntem de geçerlidir.

8.Python dosyalarının uzantısı nedir?

A) .pt
B) .py
C) .pyt
D) .ptyh

9.Python’da sayısal (ondalıklı) bir değer nasıl tanımlanabilir?

A) a = 2.8
B) a = float(2.8)
C) a = float(‘2.8’)
D) Üç yöntem de geçerlidir.

10.Python’da bir değişkenin tipi nasıl yazdırılır? Değişkenin adı x olsun.

A) print(type(x))
B) print(typeof(x))
C) print(typeOf(x))
D) print(typeof x)

11.Python’da fonksiyon nasıl tanımlanır/oluşturulur?

A) def kareCiz():
B) create kareCiz():
C) function kareCiz():
D) def kareCiz()

12.Python’da “Merhaba” ile ‘Merhaba’ ifadeleri aynıdır ve geçerlidir. Bu ifade,

A) Doğru
B) Yanlış

13.Ekrana “ü” yazması için hangi komut kullanılmalıdır?

A) print(“Günaydın”[0])
B) print(“Günaydın”[1])
C) print(“Günaydın”[2])
D) print(“Günaydın”[3])

14.String bilgiyi (metinsel) büyük harflere çeviren fonksiyon hangisidir?

A) upper()
B) upperCase()
C) toUpperCase()
D) uppercase()

15.Çarpım işlemlerinde hangi işlem operatörü kullanılır?

A) *   B) #   C) %    D) x

16.İki değeri karşılaştıran (kıyaslayan) operatör hangisidir?

A) ==        B) =         C) <>          D) ><

17.Hangi komut bir liste/dizi (LIST) tanımlar/oluşturur?

A) (“elma”, “muz”, “çilek” )
B) {“elma”, “muz”, “çilek” }
C) {“isim”: “elma”, renk: “yeşil” }
D) [“elma”, “muz”, “çilek”]

18.Python’da bir <if cümlesi> nasıl başlamalıdır?

A) if a>b:
B) if (a>b)
C) if a>b then:
D) if a>b;

19.Python’da bir <for döngüsü cümlesi> nasıl başlamalıdır?

A) for a in “python”:
B) for each a in b:
C) for a>b:
D) for a in range

20.Python’da bir <for döngüsü cümlesi> nasıl başlamalıdır?

A) for a in “python”
B) for each a in b:
C) for a>b:
D) for a in range(5):

21.Python’da <for döngüsü> nasıl durdurulur? Döngüden nasıl çıkılır?

A)Break     B)exit    C)stop   D)return