Tinkercad ile Uygulamalar 2 (Arduino Başlangıç)

UYGULAMA 3: Arduino Blink

  • LED ve Arduino Uno kullanarak LED’in yanıp sönmesini kodlayın. Test edin.
  • 3 farklı renkte LED ve Arduino Uno kullanarak LED’lerin sırayla yanıp sönmesini kodlayın. Test edin.