Small Basic Klavyeden Değer Girmek

Şimdi değerleri klavyeden girmeyi öğreneceğiz. Program çalıştırıldıktan sonra değerleri, bilgileri programa girmek için;

Metinsel veri için TextWindows.Read(), sayısal veri için TextWindows.ReadNumber() komutu kullanılır.

Örnek 01: Klavyeden kişinin adını girmesini isteyen ve adını kullanarak ekrana Merhaba yazan programı hazırlayalım.

NOT: Program kodlarındaki 3 nolu satır, değerlerin klavyeden girilmesini sağlar. Ekran görüntüsündeki ZEYNEP değerleri kullanıcı tarafından klavyeden girilmiştir. Siz de programı tekrar çalıştırınca farklı değerler verebilirsiniz.


Örnek 02: Klavyeden kişinin adını, yaşadığı ili okuyan ve buna göre tepki veren program yazalım.

Program nasıl çalışır? İnceleyelim.

  1. Adınızı giriniz” cümlesini ekrana yazar.
  2. Adımızı klavyeden yazıp giriyoruz (Enter’a basıyoruz). Yazdığımız adımız “isim” değişkenine atanır (yüklenir).
  3. Girdiğimiz adı kullanarak “Merhaba _____” yazar.
  4. Adımızı kullanarak “_____ Hangi ilde yaşıyorsun?” yazar.
  5. Şehir bilgisini klavyeden gireriz. sehir değişkenine yazdığımız şehrin adını aktarır.
  6. isim ve sehir değişkenlerinin değerlerini kullanarak girilen isimli kişinin girilen şehirde yaşadığını yazar. (“_____ _____ yaşıyor.”)

Örnek 03: Klavyeden kişinin adını ve doğum yılını okuyan, yaşını hesaplayıp yazan program yazalım.

Program çalıştırılmış; 4 nolu satırda “isim”, 6 nolu satırda “doğum yılı” bilgisi girişi yapılmıştır/değerleri okutulmuştur.

Bu derste klavyeden değer girişi sırasında metinsel veriler için Read(), sayısal veriler için ReadNumber() komutunun kullanımını örneklerle anlattık.

Daha fazla kod yazarak uygulama yapın. Bu dersin sonunda;

  • doğru değişken ismi belirlemeyi,
  • değişken kullanımını,
  • değişkene değer atamayı

öğrenmiş olmalısınız.