Python Sorular 001

Puan Grafikli Yarışma – 001

Yarışma soru ve cevaplarını dizi ile programa yükleyin. Her sorunun puan değerini random (1 ile 25 arası) olarak program belirlesin. Puan tablosunu fonksiyon ile yazdırın. Puanınız kadar emoji yazsın ekrana.

Ekran Çıktısı (Output)

25 Puanlık sorunuz geliyoooor!
2x2=?4
Puan: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 25 Cevabınız Doğru 

14 Puanlık sorunuz geliyoooor!
İtalya'nın başkenti?Roma
Puan: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 39 Cevabınız Doğru 

5 Puanlık sorunuz geliyoooor!
3x3=?6
Puan: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 34 Cevabınız Yanlış 

Ekran Çıktısı (Output)

4 Puanlık sorunuz geliyoooor!
2x2=?4
Puan: ⚽⚽⚽⚽ 4 Cevabınız Doğru 

23 Puanlık sorunuz geliyoooor!
İtalya'nın başkenti?Roma
Puan: ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 27 Cevabınız Doğru 

14 Puanlık sorunuz geliyoooor!
3x3=?9
Puan: ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 41 Cevabınız Doğru 

Python Kodları

#Puanlı yarışma
import random

tpuan = 0
s = ["2x2=?", "İtalya'nın başkenti?","3x3=?"]
c = ["4", "Roma", "9"]

for i in range(len(s)):
  p = random.randint(1,25)
  print(p, "Puanlık sorunuz geliyoooor!")
  kc = input(s[i])
  if kc==c[i]:
    tpuan = tpuan + p
    print(tpuan* "||", tpuan, "Cevap Doğru\n")
  else:
    tpuan = tpuan - p
    if tpuan<0:tp=0
    print(tpuan* "||", tpuan, "Cevap Yanlış\n")

Python Kodları – Puan tablosu fonksiyon ile

#Puanlı yarışma
import random

def puantablosu(x,cevap):
  print("Puan:",x* "⚽", x, "Cevabınız",cevap,"\n")
  
tpuan = 0
s = ["2x2=?", "İtalya'nın başkenti?","3x3=?"]
c = ["4", "Roma", "9"]
sorusay = len(s)

for i in range(sorusay):
  p = random.randint(1,25)
  print(p, "Puanlık sorunuz geliyoooor!")
  kc = input(s[i])
  if kc==c[i]:
    tpuan = tpuan + p
    puantablosu(tpuan, "Doğru")
  else:
    tpuan = tpuan - p
    if tpuan<0:tp=0
    puantablosu(tpuan, "Yanlış")

Fonksiyonun nasıl tanımlandığına, nasıl kullanıldığına/çağrıldığına ve parametrelere dikkat edin.