Karışık olarak verilmiş Python program satırlarını doğru olarak sıralayın. Ardından bu programı Python yorumlayıcısında yazıp test edin.

PROGRAM: Öğrencinin girilen bir puanını kontrol edip, geçerli olup olmadığına karar veriyor. Geçerli bir puan 1 ile 100 arasında olmalıdır.