Python Uygulamaları 01

Aşağıdaki programları Python ile kodlayın. Test edin, çalıştırın. Algoritmaları verilmiştir.

Kantin, Bahçe ve Karne isimli programların algoritmaları verilmiştir. Python ile programlayınız.

01 Kantin

Personelin kantin alış-verişini programlayın. Tost, ayran, çikolata fiyatlarını ile harçlığını AYRI AYRI klavyeden girin. Harçlığı kantin harcamalarınıza yeter mi? Buna program karar versin.

ALGORİTMA

1.Başla
2.Harçlığı oku (h)
3.Tost fiyatını oku (t)
4.Ayran fiyatını oku (a)
5.Çikolata fiyatını oku (ciko)
6.Harcama toplamını hesapla, topl=t+a+ciko
7.Eğer topl>h  “Paranız yetmez” yaz
   Değilse “Paranız yeter” yaz
8.Bitir
PYTHON KODU

h = int(input("Harçlığınız nedir?"))
tost = int(input("Tost fiyatı nedir?"))
ayran = int(input("Ayran fiyatı nedir?"))
ciko = int(input("Çikolata fiyatı nedir?"))
toplam = tost + ayran + ciko
if h>=toplam:
  print("Yeter, alabilirsin.")
else:
  print("Harçlığınız yetmez.")

02 Bahçe

Dikdörtgen şeklindeki bahçemiz var. Alan ve çevresini hesaplatın.

ALGORİTMA

1.Başla
2.Uzun kenarı oku (a)
3.Kısa kenarı oku (b)
4.Alanı hesapla. alan= a * b)
5.Çevreyi hesapla. cevre = 2*(a+b)
6.Alanı yaz
7.Çevreyi yaz
8.Bitir
PYTHON KODU

a = 20
b = 7.5
alan = a * b
cev = 2*(a + b)
print("Bahçenin alanı = ", alan)
print("Bahçenin çevresi = ", cev)
print("\nProgram sona erdi.")

03 Karne

Öğrencinin adı ve 4 tane matematik puanı veriliyor. Bakalım bu öğrenci dersten geçer mi? Buna program karar versin. Geçme baraj puanı 50 olsun.

ALGORİTMA

1.Başla
2.Adı oku (isim)
3.Birinci puanı oku (a)
4.İkinci puanı oku (b)
5.Üçüncü puanı oku (c)
6.Dördüncü puanı oku (d)
7.Ortalamayı hesapla. ort=(a+b+c+d)/4
8.Ortalamayı ve öğrencinin adını ekrana yaz.
9.Eğer ort>=50 ise "GEÇTİ" yaz
   değilse "KALDI" yaz
10.Bitir
PYTHON KODU

ad = input("Adınızı giriniz: ")
p1 = int(input("Matematik 1.puanını yazın:"))
p2 = int(input("Matematik 2.puanını yazın:"))
p3 = int(input("Matematik 3.puanını yazın:"))
p4 = int(input("Matematik 4.puanını yazın:"))
ort = (p1 + p2 + p3 + p4)/4
print("Öğrencinin adı :", ad)
print("Matematik dersi ortalaması :", ort)
if ort>=50:
    print("GEÇTİN")
else:
    print("KALDIN.")