PY 02 (Açıklama satırı)

(#) sembolü ile başlayan satırlar python yorumlayıcısı tarafından çalıştırılmaz. Programa özel açıklamaları buraya yazabilirsiniz. Yazdığnız kodların uygun bölümlerine açıklama yazınız.

(#) sembolü, devamında yazılan satırı açıklama haline getirir.

(”’) sembolü, (3 tane ‘) Satırları blok olarak açıklama haline getirir. Aşağıdaki örnekte 4 ve 9.satırda yazılan 3 ‘ sembolü aradaki satırları açıklama satırları haline getirdi. Bu satırlar çalıştırılmayacaktır.

1 #Bu program 3 farklı değerin ortalamasını hesaplar, yazar.
2 #Program XYZ tarafından yazılmıştır.
3 print("Merhaba")
4 '''
5 a=100
6 b=90
7 ort = (a+b)/2
8 print("Ortalama değeri:", ort)
9 '''

Yukarıdaki programda; sadece 3 nolu satır çalıştırılır.

Açıklama satırlarının sayısının çok olduğu durumlarda ya da kodların bir bölümünü DEVRE DIŞI BIRAKMAK için kullanın.

1 ve 2 nolu satırlar ile 5,6, 7 ve 8 nolu satırlar açıklama satırlarıdır (açıklama satırı haline getirilmiştir.)