Problem Çözme ve Algoritmalar

Algoritma ve akış şeması farkı
Algoritma ve akış şeması farkı

Algoritma Nedir?

Problemin çözümünde işlem adımlarının kısa komutlar yazılarak anlatılmasıdır.

Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. 

Matematikte ve bilgisayar biliminde; bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

Algoritma, bilgisayara hangi işlemi hangi sırada yapması gerektiğini söyleyen yönergeler bütünüdür.

Algoritma Örneği 01: Çay demleme algoritmasını şu şekilde yazabiliriz.

1.Adım: Başla 
2.Adım: Mutfağa git
3.Adım: Çaydanlığa su koy
4.Adım: Çaydanlığı ocağa koy
5.Adım: Ocağı yak
6.Adım: Su kaynadı mı?
    EVET ise demliğe -->çay koy, demle 
    HAYIR ise adım 6’ya git
7.Adım: 10 dakika bekle
8.Adım: Çayı servis et
9.Adım: Bitir

Algoritma Örneği 02: Üç tane notun ortalamasına göre dersten geçip geçmediğine karar veren programın algoritmasını yazalım.

1.Adım: Başla
2.Adım: Oku (a, b, c)
3.Adım: Notları topla
4.Adım: Notları 3 e böl
5.Adım: Ortalama 50’den büyükse ya da 50 ye eşitse “Geçtin” yaz
6.Adım: Ortalama 50’den küçükse “Kaldın” yaz.
7.Adım: Bitir

Akış Şeması Nedir?

Problemin çözümünde işlem adımlarının semboller çizerek anlatılmasıdır.

Akış şeması algoritmanın görsel gösterimidir. 

 • Akış şeması, program geliştirmeye başlamadan önceki son adımdır. 
 • Akış şemasında hatalar rahatlıkla görülüp düzeltilebilir. 
 • Akış şemalarını oluşturmak için kullanılan evrensel simgeler ve bu her bir simgenin anlamı vardır.

Akış şemalarını oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 1. Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır.
 2. Hatırlatıcı bilgiler simgenin yanına yazılabilir. Böylece akış şeması ek açıklamalı bir şemaya dönüşür.
 3. Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider. Eğer bir sayfaya sığmazsa bir ya da daha fazla bağlantı simgesi kullanılarak diğer sayfaya geçilebilir.
 4. Akış şemasını çizmek için uygun yazılımlar kullanılırsa daha standart bir görünüm elde edilir.
 5. Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır.

Akış Şeması Sembolleri Nelerdir?

Akış Şeması Sembolleri
Akış Şeması Sembolleri

Akış Şeması Örneği 01: Üç notun ortalamasını hesaplayan programın algoritmasını yazalım, akış şemasını çizelim.

Akış Şeması Örneği
Algoritma ve akış şeması örneği.