HTML Sınavı 2

HTML dosyalarına genel bakış, başlık <h1, h2, h3, h4, h5, h6>, <p>, <style>, <table>, <ul>, <img src=””> <href=””>

Başarılar.