Hırsız Alarmı Yapalım

Tinkercad ile kapı girişine duyarlı hırsız alarmı yapalım.

Kazanımlar

  • PIR sensörünü (hareket sensörü) kullanır.
  • Arduino’nun karar vermesini sağlar. (if-else)
  • Seri monitor kullanır.

1. Malzemeler

  • Arduino Uno   1 adet
  • PIR Sensörü 1 adet
  • LED kırmızı   1 adet

2.Tasarım

Malzemeleri kullanarak tasarımı tamamlayın. PIR sensörünün 3 bağlantısı yapılır: Sinyal-> Arduino dijital pine, Güç->5V pinine, Toprak->GND pinine bağlanır.

3.Nasıl Çalışacak?

Hareket kontrolü yapılan alana bir hareketli nesne gelince kırmızı LED yanacak.

4.Kodlama

Tinkercad’te “Blok+Metin” yöntemini kullanarak kodlayabilirsiniz.

5.Sonuç

Tasarımı yapın ve kodlayın.

“Hareket yok” durumu.
“Hareket var/algılandı” durumu.

6.Simülasyonu Başlat

Simülasyonu izleyin, kontrol edin. Varsa tasarım ve kodlama hatalarını düzeltin.