BT ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Özel Amaçları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin;

 1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,
 2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,
 3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, araştırmalarını ve kullanmalarını,
 4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
 5. Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini,
 6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,
 7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerileri edinmelerini, sosyal ortamlardan
  faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,
 8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,
 9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade edebilmelerini,
 10. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçerek uygulayabilmelerini,
 11. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,
 12. Programlama dillerinden en az birini kullanabilmelerini,
 13. Ürün tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,
 14. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne
  ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini,
 15. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.

Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programının Özel Amaçları

Bu program öğrencilerin;

1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,

2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,

3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, bu servisleri araştırmalarını ve kullanmalarını,

4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,

5. Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmelerini,

6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,

7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerisi edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,

8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,

9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmelerini,

10. Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmalarını,

11. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmelerini ve uygulamalarını,

12. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,

13. Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanmalarını,

14. Robot programlama konusunda temel bilgilerle donanmalarını,

15. Mobil programlama konusunda deneyim kazanmalarını,

16. Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,

17. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerini,

18. İnternet ortamında kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini kavramalarını ve bilgi güvenliği sağlamaya yönelik önlemler almalarını,

19. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.