Mobil Programlama Çalışma Soruları

code.org App Lab ortamında, blok kodlama ve Javascript dili kullanılarak mobil programlama yapılıyor. Bu çalışma soruları App Lab için hazırlanmıştır.

1. Günümüzde en çok tercih edilen mobil işletim sistemlerinden 3 tanesinin adını yazınız.

Android (Google)
iOS (Apple)
Windows Phone (Microsoft)
Ark OS, Harmony OS (Huawei)

2. Mobil donanımlarda bulunan temel bileşenlerin adlarını yazınız.

CEVAP:
İşlemci, Anakart, Bellek, Ekran, Depolama alanı

3. Mobil programlama için hangi yazılım dilleri kullanılır?

CEVAP: 
Objective-C, Swift, Java, JavaScript, C++, C#, HTML, CSS

4. App Lab kaç bölümden oluşur? İsimlerini yazın.

Üç bölümden oluşur. 
1.Tasarım (design)
2.Kod (code)
3.Veri (data)

5. Code.org App Laboratuvarı ortamındaki tasarım bölümünün görevi/işlevi nedir? Bu bölümde kullanılan nesnelerden (tasarım araçlarından) 5 tanesini yazınız.

Uygulamanın bileşenler/nesneler yerleştirilir ve bunların özellikleri ayarlanır. Bunlar:
- Screen (Ekran), 
- buton (düğme), 
- Text Input (Veri girişi alanı), 
- Text Area (yazı alanı), 
- image (resim), 
- label (etiket), 
- Dropdown (açılır liste), 
- Radio button

6. App Lab tasarım bölümündeki tasarım araçlarının görevlerini açıklayın.

Screen		: Bir uygulamada birden fazla ekran tanımlanabilir.
Buton		: Diğer nesnelere bağlantı için kullanılır.
Label		: Başlık, yazı yazmak için kullanılır.
Image		: Ekrana resim yerleştirmek için kullanılır.
Dropdown	: Açılır liste hazırlanır.
Radio Button  : Seçim için radio buton ekler. 
Text Input	: Değer okumak için kullanılır.
Text Area	: Yazı eklemek için kullanılır.

7. App Lab da kullanılan < setProperty > komutunun görevi/işlevi nedir?

CEVAP:
Uygulamaya eklenen bileşenlerin (screen, buton, label, image vb) özelliklerini ayarlar, değiştirir.

8. App Lab da kullanılan < onEvent > komutunun görevi/işlevi nedir?

CEVAP:
Bir olay sonucunda yapılacaklar yazılır, ayarlanır ve tanımlanır. Olay; butona tıklamak, ekrana dokunmak, vb. olabilir.

9. Mobil programlamada kullanılan < setProperty > komutunun görevi/işlevi nedir?

CEVAP:
Uygulamaya eklenen bileşenlerin özelliklerini ayarlar, değiştirir.

10. Mobil programlamada kullanılan < setScreen > komutunun görevi/işlevi nedir?

CEVAP:
Uygulamaya eklenen ekranları yönetir. İstenen ekranı aktif hale getirir, gösterir.

11. Mobil programlamada kullanılan < text Input > komutunun görevi/işlevi nedir?

CEVAP:
Uygulamaya değer girişi için kullanılır. Sayısal veri için getNumber(), metinsel veriler için getText() kullanılır.

12. Aşağıda görseli verilen <setProperty> komutunun ne yapacağını yazınız.

CEVAP:
"screen1" isimli bileşeninin "zemin rengini" "kırmızı" yapar.

13. Aşağıda görseli verilen <onEvent> ile başlayan komut bloğunun görevini yazınız.

CEVAP:
"button1renk" isimli butona "basılınca", "screen1" isimli ekranın zemin rengi "kırmızı" olur.

14. Aşağıdaki <onEvent> ile başlayan komut bloğunun neler yapacağını yazınız.

onEvent("butonkirmizi", "click", function( ) {
setProperty("ekran1", "background-color", "red");
});
CEVAP:
"buttonkirmizi" isimli butona "basılınca", "ekran1" isimli ekranın zemin rengi "kırmızı" olur.

Mobil Programlama ile İlgili Test Soruları

 1. App Lab ‘da ekrana resim eklemek için hangi bileşen kullanılır?
*A)Image   B)Button   C)Label   D)Screen    E)Text

2. App Lab da, başka bir ekrana geçişi sağlayan komut hangisidir?

*A)SetScreen   B)onEvent    C)setProperty   D)Screen    E)Write

3. Uygulamada, “ana ekrandaki elma resmine dokununca, elmanın ayrıntılı olarak gösterileceği ekranın açılması istenmektedir.” Bu yönlendirme işlemi sırasında elma resmine bastığımızı algılayan komut hangisidir?

A)SetScreen   *B)onEvent   C)setProperty   D)Screen   E)Write

4. App Lab da, ekrandan veri okuyan komut hangisidir?

A)onEvent   *B)getText    C)setProperty   D)setScreen    E)Write

Alttaki soruları (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) verilen kod parçasına göre cevaplayınız.

Mobil Programlama ile İlgili Doğru/Yanlış İfadeler

Aşağıdaki ifadelerin D/Y olduklarına, code.org AppLab’da Javascript/blok kodlama konusunu düşünerek karar veriniz.

( D ) JavaScript ile blok kod ve metin kodlarla bir uygulama yapılır ve paylaşılabilir.

( Y ) Tasarım ve kod olmak üzere iki bölümden oluşur.

( Y ) Blok komutların metin kod karşılıkları görülemez.

( ) Soldaki cep telefonu emülatörü, geliştirilen uygulamanın tasarım ve kodlama sonuçlarının kolay ve hızlıca görülmesini sağlar. ( D )

( ) code.org sitesine üye girişi yapılırsa, projeler code.org hesabına kayıt edilir. (D)

( ) Tasarımda eklenen her bileşenin bir ID si vardır. Bu ID kodlamada kullanılır. ( D )

( D ) setScreen komutu uygulamaya eklenen ekranları yönetir. İstenen ekranı aktif hale getirir.

( D )  </> Show Text  seçeneği ile blok ve metin kodlar arasında dönüşüm yapılır.

( D ) Yapılan blok kodlamanın metin tabanlı (JavaScript) karşılığı görülür. Aynı zamanda metin tabanlı komutun blok tabanlı komut karşılığı da görülebilir.

( Y ) “text Input” öğesi ile birlikte kullanılan getNumber() komutu ile metinsel değer okunur.

( Y ) “text Input” öğesinde ile birlikte kullanılan getText() komutu ile sayısal değer okunur.