Python Editörü

Aşağıdaki Online Interactive Python ekranı; python dilindeki grafik komutlarını da çalıştıran yorumlayıcıdır. Editörün boyutları değiştirilebilir, kodlar yeniden başlatılabilir. Aşağıdaki resim menüleri göstermektedir.

Menüden <Reset> komutu ile yazdığınız kodları sıfırlayabilirsiniz. Dikkat! Bu durumda yazdığınız kodlar silinecektir.

3D Tasarım Örnekleri

3B bilgisayar grafiklerinde 3B modelleme, bir nesnenin herhangi bir yüzeyinin matematiksel bir gösterimini üç boyutlu olarak özel bir yazılımla geliştirme sürecidir. Ürüne 3D model denir. 3D modeller ile çalışan birine 3D sanatçısı denebilir.

Arduino Nedir?

Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Arduino tek başına çalışan interaktif nesneler geliştirmek için kullanılabileceği gibi bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlara da bağlanabilir.

Kodlama Nedir?

Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.

Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir.