Programlama Sorularını Kodlayın. Python Kodlamanızı Geliştirin.


Kodlama bilginizi pekiştirmek için aşağıdaki programlama sorularını yazın, test edin, çalıştırın.

01 İki tamsayının sayının toplamını hesaplayıp yazan programı yazın. Sayıları kullanıcı klavyeden girsin.

a = int(input("1.Sayıyı girin:"))
b = int(input("2.Sayıyı girin:"))
toplam = a+b
print("Sayıların toplamı =", toplam)

02 İki ondalık sayının toplamını hesaplayıp yazan programı yazın.

a = float(input("1.Sayıyı girin:"))
b = float(input("2.Sayıyı girin:"))
toplam = a+b
print("Sayıların toplamı =", toplam)

03 Tek satırlık kod ile; aynı satırda 9 defa “Merhaba” yazdırın. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

print(9* "Merhaba, ")

04 Tek satırlık kod ile; alt alta 9 defa “Merhaba” yazdırın. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

print(9* "\nMerhaba ")

05 Dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayıp yazan programı yazın.

a = 20
b = 10
alan = a*b
cevre = 2*(a + b)
print("Dikdörtgenin alanı =", alan)
print("Dikdörtgenin alanı =", cevre)

06 Şifreyi bilince KAPIYI AÇAN PROGRAM yasın. (Şifreyi siz belirleyin.)

#1.çözüm: Sayısal veri ile şifre
sifre = int(input("Şifreyi girin: "))
if sifre == 4577:
  print("Şifre doğru!")
else:
  print("Şifre yanlış!")
#2.çözüm: Metinsel veri ile şifre
sifre = input("Şifreyi girin: ")
if sifre == "hamsi":
  print("Şifre doğru!")
else:
  print("Şifre yanlış!")

07 Ekrana 100 defa “Python Quizi” ifadesini yazdırın.

#1.çözüm: for döngüsü ile
for a in range(100):
  print("Python Quizi")
#2.çözüm
print(100* "\nPython Quizi")

08 Adınızı dökülen harfler şeklinde ekrana yazdırın. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

for a in "PYTHON":
  print(a)

09 – Şifreyi bilince “KAPI AÇILDI.” yazsın. Şifreyi bilemez ise “HIRSIZ VAR!” yazsın.

10 – İki kardeşin isimlerini ve yaşlarını okutun. Yaşları toplamını hesaplatın.  Adlarını ve yaşlarının toplamını yazdırın.

11 – 1920 ve 1923 yıllarını programa okutunca tepki veren programı yazın.

1920 yılını girince
“TBMM KURULDU. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN.”

1923 yılını girince
“CUMHURİYET KURULDU. YAŞASIN CUMHURİYET!” 

Yazsın.

12 – Üçgenin alanını hesaplayıp yazan programı yazın. Değerleri kullanıcı klavyeden girsin.

13 – Şifreyi bilince 10 defa “Tebrikler” yazsın. Şifreyi bilemez ise 3 defa “ALARM” yazsın.

14 Klavyeden bir isim okutun. Bu ismi harf sayısı kadar (defa) ekrana yazdırın. Örneğin “DENİZ” ismini 5 defa yazacak.

isim = input("İsminizi giriniz:")
harfsayisi = len(isim)    #İsmin kaç karakter olduğunu bulur.
for a in range(harfsayisi):
 print(isim)

15 – Dairenin alanı ve çevresini hesaplatıp yazdırın.

16 Verilen kelimenin ilk harfini ekrana yazdırın. Kelime “Python” olsun. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

kelime = "Python"
print(kelime[0])

17 Verilen kelimenin ilk harfi ile 1. ve 3. harflerini birleştirip şifre oluşturun. Bu şifreyi ekrana yazdırın. Kelime “Python” olsun. Şifre “Pyh” olacaktır. (Soru python dili düşülerek yazılmıştır.)

#Verilen kelimenin ilk harfini, 1. ve 3. harflerini birleştirip şifre oluşturun.
#Bu şifreyi ekrana yazdırın. Kelime “Python” olsun. Şifre “Pyh” olacaktır.
kelime = "Python"
sifre = kelime[0] + kelime[1] + kelime[3]
print("Şifre başarıyla oluşturuldu: ",sifre)

18 – Kimya dersi puan ortalaması verilen öğrencinin geçip/kaldığına karar veren programı yazın. Baraj puan 45 olsun.

19 Bir çocuğun yaşı girilecek. Eğer yaşı 6’dan küçükse “ANA SINIFI ÖĞRENCİSİ”, yaşı 6-13 arasında ise “İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ”, yaşı 13’den büyükse “LİSE VE ÜSTÜ” yazsın.

y = int(input("Çocuğun yaşını giriniz:"))
if y<6 :
  print("ANA SINIFI ÖĞRENCİSİ")
if y>6 and y<13 :
  print("İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ")
if y>13 :
  print("LİSE VE ÜSTÜ")

20 – Tek satırlık kod yazarak; kendinizi 5 cümle ile tanıtın. Cümleleri alt alta yazsın.

21 1 ile 20 arasındaki çift sayıları ekrana yazdırın.

for a in range(2,20,2):
  print(a)

22 – 0 ile 20 arasındaki tek sayıları ekrana yazdırın.

23 – 100’e kadar 5’er 5’er yazdırın.

24 Sisteme giriş için 2 farklı şifre vardır. Şifreler 456 ve 876 olsun. Doğru şifrede “KAPI AÇILDI”, yanlış şifrede “ALARM” yazan programı yazın.

sifre = int(input("Şifreyi girin."))
if sifre==456 or sifre==876:
  print("KAPI AÇILDI.")
else:
  print("ALARM")

25 “Bilgisayar Bilimi” kelimesinin harflerinden rastgele 8 tanesini kullanarak, şifre oluşturan programı yazın. Örneğin; Bgyilgar (Aynı harfleri seçme ihtimali de vardır.)

#25. çözüm
import random
sif = ""
k = "Bilgisayar Bilimi"
for a in range(8):
 x = random.randint(1,16)
 sif = sif + k[x]

print("Şifre Oluşturuldu.")
print("Şifreniz:",sif)

26 – Karenin kenar uzunluğu veriliyor. Alan ve çevresini hesaplayıp yazan programı yazın. Sayıları kullanıcı klavyeden girsin.

Kolay gelsin.