Verilen programın ALGORİTMASINI düzenleyin. Algoritmanın işlem adımları karışık olarak verilmiştir.
Program: Öğrencinin kimya dersine ait 4 adet notu veriliyor. Geçme barajının 50 olduğu eğitim sisteminde dersten GEÇİP / KALDIĞINA karar verecek.